Alphen aan den Rijn
IVN
Op
woensdag28apr202120:00

Uitnodiging ALV

Op 28 april 2021 is de Algemene Ledenvergadering waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met corona zal de Algemene Ledenvergadering ook dit voorjaar digitaal worden gehouden via Zoom. Aanmelden vooraf is verplicht bij secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl. Na aanmelding ontvangt u de gegevens om digitaal in te kunnen loggen.

 

 • Vragen en opmerkingen kunt u vooraf ook bij de secretaris indienen voor een voorspoedige verloop van de vergadering.
 • Aanmelden vooraf bij secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl. is verplicht.

 

AGENDA*

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2020*
 3. Jaarverslag 2020*
 4. Financieel Jaarverslag 2020*
 5. Verslag Kascontrolecommissie*
 6. Benoemen Algemeen Bestuurslid*
 7. Vaststellen gewijzigd Vrijwilligersbeleid*
 8. Nieuws vanuit bezoekerscentrum
 9. Rondvraag

 

*) De stukken staan hieronder.

De 1e termijn van Algemeen Bestuurslid Antoon Zonneveld loopt in april 2021 af. Hij heeft aangegeven ook voor een 2e termijn beschikbaar te zijn. Het bestuur ondersteunt zijn kandidatuur voor verlengen.

Tenminste vijf leden tezamen kunnen een kandidaat voor de functie Algemeen Bestuurslid voordragen. Deze voordracht dient schriftelijk, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van IVN-leden bij het bestuur te worden ingediend.

U kunt ook een medelid van een schriftelijke machtiging voorzien om namens u te stemmen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander lid zijn stem uitbrengen. Hiervoor stuurt u een mail met onderstaande tekst naar secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl. met c.c. naar degene, die voor u stemt.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Irma Brugmans secretaris

Agenda ALV 28-4-2021

Jaarrekening 2020 IVN Alphen aan den Rijn

Jaarverslag 2020
Verklaring financiële commissie jaarrekening 2020
Rooster van aftreden bestuur
Concept notulen ALV 25-11-2020
Vrijwilligersbeleid IVN Alphen aan den Rijn

Algemene informatie

woensdag 28 april 2021 - 20:00
Locatie: 
via Zoom
Nederland
Contactpersoon: