Alphen aan den Rijn
Jongeren
vrijdag19mrt2021

Vergroening in volle gang

BRON: ALPHENS.NL. OVER TUINY FOREST

tuiny forst

Natuur en recreatie

Vergroening in volle gang: na een Tiny Forest is daar nu ook een Tuiny Forest

Inmiddels zijn veel Alphenaren wel bekend met het begrip Tiny Forest, maar er wordt nu een nieuwe variant geïntroduceerd in Alphen. In de tuin van Bezoekerscentrum De Veenweiden zijn afgelopen weekend namelijk twee ‘Tuiny Forests’ geplant.

Tiny Forest betekent minibos (tiny is Engels voor heel klein). “Het idee en de plantmethode voor een heel snelle groei, komen uit India en Japan. De bedenkers verspreidden het fenomeen over de wereld en zo kwam het ook in Nederland”, zegt Corry Dierdorp van IVN Alphen aan den Rijn. “Het is een middel om te vergroenen, om (school)kinderen naar buiten te krijgen, om hun interesse te wekken voor natuur en een beschutte buitenruimte te bieden voor lessen. Tenslotte is het ook een openbaar toegankelijke (zit)plek om natuur te beleven, alleen of als sociaal gebeuren, voor kinderen of volwassenen.”

Tuiny Forest

Natuurorganisatie IVN (Instituut voor Natuureducatie) signaleerde de grote belangstelling voor Tiny Forests. In veel wijken door heel Nederland staan er al veel van die bosjes bij scholen, ook in de gemeente Alphen. Hun aantal groeit gestadig. Het IVN hoofdkantoor bedacht daarom een nóg kleinere variant, zó klein dat hij in veel particuliere tuinen kan passen: de Tuiny Forest. Hiermee wil IVN het belang van vergroening van tuinen nog meer onder de aandacht te brengen.

Natuurlijk is ook IVN Alphen een groot voorstander en promotor van vergroenen. Door corona konden echter veel van hun activiteiten niet doorgaan. Zo verviel ook hun eigen jaarlijkse vrijwilligersdag. Het bedrag dat daarvoor gereserveerd was bleef op de plank liggen. Het bestuur besloot daarom een deel van het bedrag om te zetten in vergroening.

Om te laten zien wat een Tuiny Forest is, wordt zo'n mini-mini-bosje door IVN geplant in de tuin van Bezoekerscentrum De Veenweiden. Ook wordt er een geschonken aan IVN-vrijwilliger Gerda Bonninga, onder andere coördinator van de drie IVN-jeugdgroepen. “Zij zet zich enorm enthousiast in voor natuurvereniging IVN, voor BSO De Paddenpoel en voor de natuur.”

Natuur als winnaar

De twee Tuiny Forest leveren een positieve bijdrage aan de natuur. Bij het planten op zaterdag 13 maart zetten stoere 'Fladderaars' (IVN-jeugdgroep) hun beste beentje voor in de tuin bij het Bezoekerscentrum aan de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen. “Een bordje om aan te geven waar het staat is in de maak. Zodra dat erbij staat kunnen belangstellenden kijken hoe het Tuiny Forest zich ontwikkelt.”

tuiny forest