Barneveld
IVN
dinsdag24mrt2020

Geen IVN Activiteiten tot 1 juni

Beste leden en donateurs,
 
In vervolg op het regeringsbesluit om alle bijeenkomsten e.d. tot 1 juni a.s. te verbieden, kunnen wij niet anders dan hierin meegaan. Dit betekent dat in ieder geval tot die datum, alle activiteiten van het IVN worden geannuleerd. Op dit moment is nog niet bekend wat hiervan de consequenties zijn voor de jubileumexcursie naar de Marker Wadden op 6 juni. We hopen daar ruim voor 6 juni meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Gelukkig mogen we nog wel naar buiten, hoewel we ons ook dan gebonden weten aan de diverse maatregelen rond aantallen en de afstand die we tot elkaar in acht moeten nemen. Hopelijk blijft hierdoor wel de mogelijkheid om nog van de lente te kunnen genieten en dat wens ik u dan ook toe.
 
Met vriendelijke groet,
namens het IVN bestuur,
 
Rien Brand
voorzitter