Barneveld
IVN
maandag28sep2020

Voortgang IVN activiteiten

Het bestuur heeft in de vergadering van 1 september jl. besloten dat i.v.m. het van kracht blijven van de coronamaatregelen de IVNactiviteiten geen doorgang kunnen vinden.

De verantwoordelijkheid van het bestuur betreft de leden, maar vooral ook de donateurs en niet-leden die aan bijvoorbeeld een excursie deelnemen. Wil je op een goede en ook leuke manier kennis overdragen, dan lukt dat niet op anderhalve meter afstand. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan een paddenstoelenexcursie. Als begeleider roep je naar de groep wat voor paddenstoel het is en dan mag men achter elkaar langs de paddenstoel lopen. Dit werkt natuurlijk niet.

Ook de activiteiten van de werkgroep Scholen liggen stil.

 Voor de te starten NatuurGidsenOpleiding wordt uitgeweken naar een ruimere lokaliteit van Aeres, daar kan met een beperkt aantal cursisten voldaan worden aan de coronamaatregelen.

 

Ledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering kon i.v.m. met de corona-uitbraak niet doorgaan. Daar stond o.a. de financiële verantwoording 2019 op de agenda. Het bestuur zou het erg vervelend vinden dat ook de najaarsledenvergadering niet door zou kunnen gaan, ook al omdat in dat geval jaar- en financieel verslag 2019 en verslag kascommissie 2019 verder opgeschoven zouden worden in de toekomst, net zoals de begroting 2021.

Om al dit gedoe te voorkomen wordt de najaarsledenvergadering gehouden op 24 nov. 2020 in het gebouw van Aeres aan de Barnseweg in Barneveld, aanvang 19.30 uur. Het zal een formele vergadering worden.

Omdat ook bij Aeres uiteraard de ruimte beperkt is, moeten leden die de vergadering willen bijwonen, zich vooraf aanmelden. Over hoe dit moet en bij wie, ontvangen de leden tijdig nader bericht. Ook zullen ze op tijd de agenda en de overige vergaderstukken ontvangen.