Eemland
Overig
dinsdag16feb2021

In Memoriam Jeroen Vis (1938-2021)

Op zondag, 24 januari is Jeroen Vis overleden na geruime tijd ziek te zijn geweest.

Jeroen is ruim 40 jaar actief lid geweest van IVN Eemland. In 1978 nam hij deel aan een zogenaamde ‘groene cursus’ en waarschijnlijk niet lang daarna begon hij de opleiding tot natuurgids. Op de Nieuwjaarsreceptie van IVN, in januari 2006 heeft hij van de toenmalige voorzitter, Pieter Augustinus, de zilveren IVN-speld gekregen vanwege 25 jaar actief lidmaatschap.

Zolang ik Jeroen ken, sinds 2007, was hij actief bij zowel de Wandelwerkgroep als de Scholenwerkgroep. Jeroen was in zijn werkzame leven onderwijzer en dat is altijd merkbaar gebleven. Hij wist heel veel van de natuur en zijn kennis hield hij op peil door veel met zijn neus in de natuurboeken te zitten. Alles wat hij interessant vond schreef hij uit om het later nog eens terug te kunnen lezen. Hij bracht zijn kennis graag over op zowel volwassenen als kinderen. Wie kent zijn verhaal niet over de ontwikkeling van galwespen? Een ander geliefd onderwerp van Jeroen was ‘bomen in de winter’. Met veel geduld legde hij uit dat de knoppen van de eik, spiraalsgewijs om de tak liggen en vertelde hij over langlot en kortlot. Jeroen was van mening dat natuurgidsen soms te weinig kennis van zaken hebben. Hij spijkerde dat graag bij.

Na pensionering in 2000, heeft hij zich aangesloten bij de Scholenwerkgroep. Vanaf 2001 was hij korte tijd coördinator van deze werkgroep. De taken die bij het coördinatorschap hoorden werden verdeeld onder een aantal mensen. Jeroen verzorgde de contacten met de scholen. Helaas werd hij een jaar later getroffen door een herseninfarct. Als gevolg hiervan verminderde zijn zicht en ging het lopen moeizaam. Gelukkig was Jeroen gauw weer actief bij IVN Eemland maar het coördinatorschap werd overgedragen aan Alma en Mary.

Jeroen was de initiatiefnemer van de slootlessen. Toen Soest 950 jaar bestond in 1979, werd het slootvissen voor de kinderen op het programma gezet. Sindsdien is het jaarlijkse ‘familievissen’, een gezamenlijke activiteit van Wandelwerkgroep en Scholenwerkgroep een succes!

Voor het slootvissen kon beginnen, verzorgde Jeroen het contact met de boer en de gemeente Soest om te voorkomen dat het schonen van de sloten en het maaien van de bermen te vroeg, namelijk vóór de lessen, zou gebeuren,. De lespakketten voor deelnemende scholen, bracht Jeroen graag op zijn fiets rond om het contact met de diverse scholen te houden. Dit heeft hij gedaan tot de informatie digitaal verstuurd ging worden.

Jeroen was helemaal in zijn element aan de sloot. Kinderen (en volwassenen!) hingen aan zijn lippen als hij vertelde over de roofzucht van de larve van de geelgerande watertor. En als de kinderen een waterschorpioen zagen met een enorme ‘stekel’ aan zijn achterlijf, dan legde Jeroen uit dat die stekel een adembuis is waarmee ze door het wateroppervlak ‘steken’ om lucht te halen.

Jeroen was een trouw bezoeker van de vergaderingen van zowel de Scholen- als Wandelwerkgroep. Hij dacht altijd actief mee. Het gidsen van wandelingen deed hij niet graag meer vanwege zijn beperkte mobiliteit. Maar eigenlijk hadden we Jeroen er wel graag bij vanwege zijn kennis. Er werden manieren gezocht om hem toch mee te laten doen. De herfstwandelingen heeft hij lang kunnen doen omdat er niet zo hard gelopen en bij elke paddenstoel stilgestaan wordt.

Op 1 april 2019 namen we afscheid van Jeroen bij de Wandelwerkgroep. De slootlessen van dat jaar waren zijn laatste lessen voor de Scholenwerkgroep.

Met Jeroen gaat er een bevlogen IVN-er met heel veel kennis over de natuur maar ook over de geschiedenis van IVN- Eemland verloren. We zullen Jeroen en zijn verhalen gaan missen maar niet vergeten.

Tanneke Voorintholt

Jeroen Vis