Eemland
Amfibieën & reptielen
woensdag27jan2021

Paddenwerkgroep Soest bestaat 10 jaar

padden Tim de Wolf

Nieuwe paddenredders welkom!

In 2011 startte de Paddenwerkgroep Soest met het overzetten van padden tijdens de jaarlijkse trek. Het eerste jaar werden al enkele honderden padden overgezet. Door de knelpunten, plekken waar de meeste slachtoffers vielen, in kaart te brengen werden in 2014 al meer dan 1800 paddenlevens gered. 2018 was een topjaar met bijna 2000 padden. In 2019 liep het aantal al terug. Een dieptepunt werd 2020. Ondanks volle inzet van de Paddenwerkgroep bleef het bij 680 padden. 

Teruggang aantal padden
De teruggang in het aantal padden wordt niet alleen in Soest geconstateerd. Landelijk is het aantal sinds 2008 gehalveerd. In andere landen is dezelfde trend te zien. Oorzaken zijn veranderingen in het leefgebied door intensivering van de landbouw, versnippering van het landschap (aanleg van nieuwe wegen en fietspaden), toenemend verkeer en klimaatverandering. De drie droge zomers op rij eisen hun tol. Vocht en voedsel zijn in bepaalde perioden te schaars geweest.

Padden zijn uitstekende natuurvriendelijke bestrijders van muggen! Ze vormen een belangrijke schakel in de voedselkringloop. Naast insecten eten ze naaktslakken en wormen. Ze worden gegeten door o.a. egels, vossen, ringslangen, roofvogels, kraaiachtigen en reigers. Vermindering van het aantal padden brengt de voedselvoorziening van hun vijanden in gevaar. Het is juist nu van groot belang om de padden te helpen!

Paddentrek
Ergens in februari of maart, afhankelijk van de temperatuur en neerslag, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trekken dan in de vroege avonduren van hun droge winterslaapplaats naar poel of sloot om te paren en om eieren af te zetten. Tijdens deze paddentrek worden duizenden dieren doodgereden op plaatsen waar verkeerswegen de route van winter- naar zomerverblijf doorsnijden. De pad, net ontwaakt uit de winterslaap, is nog erg langzaam. De kans dat het dier de overkant levend bereikt is ook bij weinig verkeer klein. Soms, als man en vrouw elkaar onderweg tegenkomen, kruipt het mannetje al op het vrouwtje. Deze dubbeldekkers nog trager en daardoor extra kwetsbaar!

De Paddenwerkgroep plaatst op strategische punten schermen in de berm en graaft emmers in. Op die plekken kunnen de padden dan niet zelf oversteken. Zij worden door de vrijwilligers veilig naar de overkant gebracht. Op deze manier worden veel paddenlevens gered.

Paddenredders 
Vrijwilligers zijn hard nodig! Door één à twee maanden één of meer avonden per week te helpen kun je al honderden padden redden! De Paddenwerkgroep is actief op de Wieksloterweg en Insingerstraat in Soest.

De aantallen worden bijgehouden op tellijsten die landelijk worden verwerkt door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). De resultaten zijn te zien op www.padden.nu. Met deze gegevens krijgen we beter inzicht in het gedrag van de padden en hun aantal. Op genoemde website heeft de Paddenwerkgroep Soest een eigen pagina.

Als gevolg van de coronamaatregelen kan de IVN Paddenwerkgroep Soest dit jaar geen startbijeenkomst houden. Nieuwe mensen die mee willen doen kunnen mailen naar padden@ivn-eemland.nl of telefonisch contact opnemen met de coördinator Tim de Wolf (06-22083997). Er wordt dan via de mail informatie toegezonden. Nadere gegevens zijn te vinden op de pagina van de Paddenwerkgroep op deze website

Foto kop: Jelger Herder - Foto dubbeldekker: Tim de Wolf