Geldrop
Vogels
donderdag22apr2021

Studio040 Wat ruist er door het struikgewas?

Interview Studio040: Vogelwerkgroep IVN inventariseert buitengebied Gijzenrooi

Al eerder maakten we melding van de inventarisatie van het buitengebied Gijzenrooi door Vogelwerkgroep IVN. Ook Studio040 besteedde aandacht aan de vogeltellers uit Geldrop e.o. met een leuk artikel op hun site.

Lees hier het interview van Studio040 over het lopende onderzoek naar het aantal broedvogels in de Gijzenrooische Zegge en de Stratumse heide. Aan het woord is Dorus van den Boom, coördinator van de vogelwerkgroep IVN Geldrop.

Lees hier een eerder artikel over de vogeltelling van deze enthousiaste teller.