Helmond
Vogels
dinsdag15dec2020

Nestgelegenheid op Suytkade

Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Maar door betere bouwmethoden en het verdichten van de bebouwde omgeving worden steden en dorpen minder geschikt.

Vogelbescherming Nerderland en IVN trekken samen op!

Interview met Femke Jochems van Vogelbescherming Nederland