IVN Twiske
Recreatie
vrijdag12mrt2021

Broedseizoen van start: 15 maart tot 15 juli! Ook in Het Twiske.

De lente komt eraan en het broedseizoen gaat van start. Vogels gaan weer op zoek naar een een rustige plek om te broeden en waar ze hun jongen groot kunnen brengen. Dit betekent dat veel vogels de komende tijd op hun nest zitten, ook in het riet en op de grond. Rust is daarbij belangrijk. Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen Het Twiske ontdekt en is het juist een stuk drukker geworden. Voor broedende vogels is het belangrijk, dat bezoekers op de wandelpaden blijven en dat honden zijn aangelijnd.
 

De Leers en De Belt
Het Twiske is een recreatiegebied met Natura 2000-status en daardoor verantwoordelijk voor de bescherming van veel vogelsoorten, zowel wintergasten als broedvogels. Vooral de Leers en de Belt zijn gebieden waar het recreatieschap voorrang geeft aan rust voor broedende vogels, zoals de rietzanger, snor en roerdomp. Het recreatieschap vraagt bezoekers om deze deelgebieden zo min mogelijk te betreden tijdens het broedseizoen. Om te genieten van de natuur zijn er voldoende andere wandel- en fietspaden.

 

Honden in Het Twiske
Het Twiske is een heerlijke plek om te wandelen met de hond. Om honden los te laten lopen zijn verspreid door het gebied losloopgebieden beschikbaar. Als de hond hier losloopt, is het belangrijk dat deze onder appèl blijft. Buiten deze losloopgebieden is aangelijnd houden verplicht. Wanneer de hond hier toch losloopt, kan de toezichthouder de bezoeker hierop aanspreken. Kijk voor meer informatie in de speciale hondenflyer op www.twiske-waterland.nl

 

Wandelnetwerk Noord-Holland
Weidevogels broeden bij voorkeur in open weidegebieden. In veband met het broedseizoen van de weidevogels worden delen van het wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk afgesloten. Op borden staat dit aangegeven. Kijk voor meer informatie op www.wandelnetwerknoordholland.nl