Laarbeek
Overig
donderdag28mei2020

Corona regels IVN Laarbeek

Bestuur en coordinator werkgroepen zijn verantwoordelijk voor communicatie gedragsregels naar werknemers/vrijwilligers.

Jeugd werkgroep heeft aparte regels

Accommodatie:

ZOVEEL MOGELIJK ACTIVITEITEN BUITEN ORGANISEREN!

Draag een mondkapje als je je beweegt. Als je zit mag het kapje af.

Gebruik keuken:

De keuken zal slecht voor 2 persoon toegankelijk zijn, met 1,5m in acht neming. Deze dienen nadien ook de keuken/toilet schoon te maken.

Gebruik grote zaal:

MAX. 17 mensen toelaten.

Indien activiteit wordt georganiseerd, moet op voorhand worden ingeschreven.

  • Intern activiteit: De inschrijving plaats vinden via de Werkgroep coordinator.
  • Extern activiteit: De inschrijving wordt  gedaan op basis van een webformulier via de IVN Laarbeek website.

Regels:

  • Het bezoek moet 1,5m afstand in acht nemen
  • Zo min mogelijk gebruik maken van toilet
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd of u verkouden bent. Of koorts. Heeft u klachten, dan moet u thuis blijven.
  • Koffie/thee e.d. wordt rondgebracht ipv halen bij de bar.
  • Ook de algemene hygiëneadviezen blijven gehandhaafd: handen wassen, hoesten en niezen in binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien
  • Gebruik van mondkapjes wordt aangeraden

 

Activiteit:


Start:

Iedereen komt zelfstandig naar het IVN. Men verzamelt zich buiten onder het afdak aan de achterkant van het gebouw. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd. Men dient de 1,5 m social distance in acht te nemen.

Einde:

Na afloop gaat iedereen direct, blijf niet hangen om na te kletsen. Men dient de 1,5 m social distance in acht te nemen.

Tijdens:

Er wordt gewerkt in kleine teams - max 4 personen. De activiteit is zoveel mogelijk buiten. Dit aantal geldt niet voor de jeugdgroepen. 

Men zal onderling de social distance van 1,5 m handhaven, ook tijdens overleg, en eten/drinken.

In de keuken mag koffie en thee worden klaargemaakt. De persoon in de keuken zet deze (buiten) op tafel en schenkt de koffie/thee in, zodat iedereen hiervan – op 1,5 meter afstand – de koffie en thee kan pakken.

Men blijft thuis en nemen niet deel aan de activiteiten bij verkoudheidsklachten.  Is er iemand in je huishouden die benauwdheidsklachten en/of koorts heeft, dan kom ook zeker niet naar het IVN.

 Spreek elkaar aan op deze maatregelen!!! Indien er sprake is van ongewenst gedrag, dan graag een bericht naar secretaris@ivnlaarbeek.nl