Midden Kennemerland
Beleid & Organisatie
maandag29mrt2021

Vacatures bestuursleden

IVN is een vrijwilligersorganisatie die jong en oud laat beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is. IVN heeft in Nederland bijna 25.000 leden en vrijwilligers. De afdeling IVN Midden Kennemerland is een zelfstandige vereniging en bestaat uit ongeveer 100 leden. Actieve leden organiseren activiteiten om jong en oud bij die prachtige natuur die de regio rijk is te betrekken. De regio strekt zich in de lengte van Velsen tot Bakkum en in de breedte van Castricum aan Zee tot Krommenie/Assendelft.

Voor onze vereniging zoeken wij per ommegaande nieuwe bestuursleden. Alle functies zijn onbezoldigd. De algemene ledenvergaderingen vonden tot nu toe meestal plaats in het Koetshuis bij Kasteel Assumburg in Heemskerk en de bestuursvergaderingen bij een van de bestuursleden thuis. Maar deze kunnen naar wens al dan niet wisselend ook elders plaats gaan vinden.

Heb je interesse in één van onderstaande functies? Meld je bij het huidige bestuur uiterlijk donderdag 15 april per email aan: ivnmkl1@gmail.com


Voorzitter

Wat zijn de taken van de voorzitter:

 • behartigt de algemene gang van zaken in de afdeling
 • geeft leiding aan de bestuursvergaderingen (6-8 x per jaar)
 • zit de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor (1 tot 2 x per jaar)
 • vertegenwoordigt de afdeling op de regionale IVN vergaderingen (6 x per jaar)
 • onderhoudt interne en externe contacten met o.a. andere IVN afdelingen; andere organisaties op het raakvlak van natuur(beheer) en educatie als KNNV, Vogelwerkgroep Midden Kennemerland, PWN, Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Kasteeltuin Assumburg, NME Beverwijk en Heemskerk en anderen.
 • rapporteert samen met de secretaris de activiteiten van het bestuur aan de leden
 • bepaalt samen met de andere bestuursleden het beleid van de vereniging en voert dit beleid samen uit
 • is vertrouwenspersoon binnen de afdeling en bemiddelt bij interne geschillen
 • coördineert eventuele subsidieaanvragen van werkgroepen

Wat wordt gevraagd:

 • leidinggevende en communicatieve vaardigheden
 • een goed gevoel bij dat waar IVN voor staat
 • weet naar buiten en intern te vertalen waar IVN voor staat en houdt zichzelf, bestuur en omgeving op de hoogte van de afdeling.
 • heeft interesse in de natuur en vindt het leuk om met vrijwilligers te werken
 • is aanspreekbaar voor iedereen, toont aandacht, vindt netwerken leuk en brengt mensen bij elkaar

Wat is de geschatte tijdsinvestering:

Wat het aan tijd gaat kosten is wat er aan tijd gegeven kan worden. Met een goedlopend dagelijks bestuur en een aantal actieve bestuursleden kan er veel werk verzet worden en zijn taken goed te verdelen. Minimale geschatte tijdsbesteding is één à twee dagdelen per maand.


Secretaris

Wat zijn de taken van de secretaris:

 • bereidt samen met de voorzitter vergaderingen van bestuur (6-8 x per jaar) en de leden (1 tot 2 x per jaar) voor: stelt samen met de overige bestuursleden de agenda’s op en verstuurt de uitnodigingen
 • maakt verslagen, besluiten- en actielijsten van de vergaderingen
 • stelt het jaarverslag van de afdeling op met bijdragen van de andere bestuursleden en werkgroepen
 • behandelt de inkomende en uitgaande correspondentie voor en van het bestuur
 • beheert het secretariaatsarchief aan notulen, post en vergaderstukken
 • regelt de inschrijving van bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
 • draagt zorg voor de aanvraag van VOG’s voor natuurgidsen

Wat wordt gevraagd:

 • werkt nauwkeurig, transparant, betrouwbaar en accuraat
 • heeft affiniteit met de doelstellingen van IVN
 • heeft een goede (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid
 • houdt overzicht en kan goed plannen
 • kan goed overweg met Word en mailprogramma’s

Wat is de geschatte tijdsinvestering:

Geschatte tijdsbesteding is twee tot vier dagdelen per maand.


Penningmeester

Wat zijn de taken van de penningmeester:

 • woont bestuursvergaderingen bij (6-8 x per jaar) en de ALV (1 tot 2 x per jaar)
 • int de contributie van leden via digitaal bankieren
 • betaalt in afstemming met het bestuur declaraties via digitaal bankieren
 • houdt de financiële administratie bij in Excel of een specifiek (penningmeester) programma
 • maakt het financieel jaarverslag op
 • stelt het budget voor het komend jaar op
 • informeert gevraagd en ongevraagd het bestuur
 • legt 1 keer per jaar financiële verantwoording af in de ALV

Wat wordt gevraagd:

 • werkt nauwkeurig, transparant, betrouwbaar en accuraat
 • heeft affiniteit met doelstellingen van IVN
 • kan goed overweg met Excel

Wat is de geschatte tijdsinvestering:

Minimale geschatte tijdsbesteding is één à twee dagdelen per maand.


Gewone bestuursleden

We beogen een bestuur van vijf of zeven personen voor een goede overlegstructuur en om elkaar te kunnen vervangen bij afwezigheid. In aanvulling van het dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester zien we graag een paar ‘gewone’ bestuursleden en denken dan aan:

 • een algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor de publieke communicatie van de afdeling (website, persberichten, nieuwsbrief en social media)
 • een algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor de programmering van de activiteiten en de vrijwilligers
 • een algemeen bestuurslid met speciale aandacht van het opleidingsaanbod (Groencursus, de Natuurgidsenopleiding, verdiepingsavonden en eventueel nieuw aanbod)

Wat zijn de taken van gewone bestuursleden:

 • woont de bestuursvergaderingen bij  (6-8 x per jaar) en de ALV (1 tot 2 x per jaar)
 • denkt mee met het bestuur en heeft speciale aandacht voor één van bovengenoemd of ander activiteit gebied binnen de vereniging naar eigen interesse
 • deelt in de taken van het bestuur bij actuele zaken

Wat is de geschatte tijdsinvestering:

Wat het aan tijd gaat kosten is wat er aan tijd gegeven kan worden. Met een goedlopend dagelijks bestuur en een aantal actieve bestuursleden kan er veel werk verzet worden en zijn taken goed te verdelen. Minimale geschatte tijdsbesteding is één à twee dagdelen per maand.