Munstergeleen
Beleid & Organisatie
vrijdag19feb2021

Jaarvergadering & Jaarverslag 2020 IVN Munstergeleen

Leden en donateurs van IVN Munstergeleen zijn eraan gewend dat in februari de jaarvergadering wordt gehouden. In verband met de coronamaatregelen is het plannen van een jaarvergadering op dit moment niet mogelijk. Wel is het jaarverslag 2020 klaar voor publicatie in het lentenummer van Het Steenuiltje en op de website. Daar zullen beide min of meer gelijktijdig worden gepubliceerd in de loop van maart. Te zijner tijd zal dan de jaarvergadering bijeen worden geroepen. Dat gebeurt via de website, ook weer via de tab Nieuws.