Noord-Kennemerland
Beleid & Organisatie
vrijdag09apr2021

Hopelijk op afzienbare termijn weer activiteiten?

Hoewel de ontwikkelingen rond ‘corona’ met horten en stoten gaan, lijken er over enkele maanden wel weer (beperkt) activiteiten zoals excursies in kleine groepen mogelijk. Het hangt in belangrijke mate af van de vaccinatiegraad en we hopen dat we omstreeks de zomer een situatie hebben bereikt waarin iedereen zich veilig kan voelen (en is) om weer aan IVN-activiteieten deel te nemen (als gids, cursist of excursiedeelnemer).

Zodra het mogelijk is zullen we geplande activiteiten weer via onze website en de Facebookpagina van de afdeling bekend maken.

Onze wandelingen met de IVN-app (Rondje Abdij – Albertusakker en Poeltjesroute Egmond Binnen) kunnen uiteraard wel worden gemaakt.
En wilt u op de hoogte blijven van leuke natuurweetjes, check dan regelmatig op de website het blog dat door Joke Pruis wordt vormgegeven.

Blijf genieten van de natuur, ook al kunnen we dat voorlopig niet gezamenlijk doen. En blijf gezond.

Voor suggesties, opmerkingen of vragen kunt u ons bereiken via secretaris@ivnnkl.nl