Veenendaal-Rhenen
IVN
Vanaf
donderdag14jan202120:00

Klimaatcursus De Groene Verandering van start

In Ede en Veenendaal

Leer hoe jij het verschil kunt maken voor onze planeet. De klimaatcrisis is nog steeds aan de gang.

De cursus start begin 2021 en is een initiatief van IVN, de Vereniging voor Natuureducatie. Deze cursus wordt georganiseerd door twee lokale IVN-afdelingen, namelijk IVN Ede en IVN Veenendaal-Rhenen.

Tijdens de IVN Klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breed perspectief geplaatst en worden verbanden gelegd tussen klimaat, natuur en duurzaamheid. We belichten de huidige stand van zaken rondom de klimaatcrisis en kijken naar de wisselwerking tussen menselijk handelen en het klimaat.
Naast informeren heeft deze cursus het doel om mensen te activeren door ze handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Je gaat met kennis over de ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid zelf een actieplan opstellen.
Aan het einde van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om met een positieve, duurzame houding jouw omgeving te kunnen beïnvloeden. De cursus staat voor iedereen open. Maar (enige) kennis over klimaat, ecologie en biodiversiteit is mooi meegenomen.
Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen aan het behoud van onze planeet.

De bijeenkomsten zullen  afwisselend plaatsvinden in Ede en in Veenendaal. Op de locaties houden we ons aan de coronamaatregelen.
De cursus wordt gegeven op donderdagavond en zaterdagochtend.
De data zijn:

  • Donderdag 14, 21 en 28 januari
  • Zaterdag 30 januari
  • Donderdag 11 februari, 4 en 11 maart
  • Zaterdag 20 maart
  • Donderdag 25 maart
  • Zaterdag 27 Maart (afsluiting)

Deelname aan de cursus kost 60 euro (IVN-leden 50 euro)

Mail voor meer informatie en opgave de cursuscoördinatoren: Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl) en Lia Hemerik (lia.hemerik@wur.nl).

Algemene informatie

donderdag 14 januari 2021 - 20:00