Veldhoven Eindhoven Vessem
Vogels
dinsdag17nov2020

Broedvogelinventarisatie Dommel- en Keersopdal Veldhoven en Bergeijk

De vogelwerkgroep van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem voert jaarlijks een broedvogelinventarisatie uit in een gebied in de regio. In 2020 was dat het Dommeldal in Veldhoven en het Dommeldal plus een deel van het Keersopdal in Bergeijk. 

Het onderzochte gebied bestaat uit afwisselend beekdallandschap met twee beken in hun middenloop. In Veldhoven en Bergeijk werden respectievelijk 57 en 55 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 531 en 327 territoria en daarnaast nog eens 41 niet broedende soorten. Bij de broedvogels zitten 9 rode lijst soorten: wulp, patrijs, koekoek, wielewaal, matkop, spotvogel, grote lijster, grauwe vliegenvanger en huismus. Daarnaast o.a kwartel, kleine plevier, braamsluiper en appelvink.

Het rapport is recent aangeboden aan de eigenaren/beheerders van het gebied (Natuurmonumenten, gemeente Veldhoven en enkele particulieren). Inmiddels is het ook beschikbaar voor geïnteresseerden via onderstaande link.

vev_vogelinventarisatie_dommel_en_keersopdal_2020