Voorne Putten Rozenburg
Vogels
woensdag21apr2021

Nachtegaal en tuinfluiter, twee verborgen zomergasten

Het voorjaar trekt langzaam voorbij vanwege de lage temperaturen met noordenwind. Het wisselvallige weer hoort nu eenmaal bij april. Toch komen er steeds meer trekvogels Nederland binnen. Zwaluwen, rietvogels en verschillende zangvogels zijn inmiddels teruggekeerd. Het wachten is begin mei nog op de laatkomers, zoals bijvoorbeeld de gierzwaluw, de wielewaal, de koekoek, de boomvalk en de bosrietzanger.
De eerste jonge grauwe ganzen, lepelaars, wilde eenden en kieviten zijn al gezien. Ik heb kauwen gezien op de rug van een pony om de haren uit de vacht te trekken als nestmateriaal. Bij mijn huis kunnen elk moment de eieren van de koolmees in het nestkastje uitkomen. Kortom het is volop lente!  
Is het u nog gelukt om een lijst van eerste waarnemingen dit voorjaar met datum en locatie bij te houden? Dan kunt u dat volgend jaar vergelijken met de eerste broedvogels in 2022 en dat is leuk om te doen.

Nachtegaal

nachtegaalnachtegaal ( foto Tom van Wanum )

En is het u gelukt om de zang van de nachtegaal in de duinen al te horen? Afgelopen week is deze zomergast door een aantal vogelaars reeds gehoord. De mannetjes arriveren het eerst uit Afrika en een paar weken later volgen de vrouwtjes. De mannetjes proberen ’s nachts de vrouwtjes uit de lucht te zingen. Begin mei maakt u de meeste kans om de prachtige zang te horen. Zoals de naam doet vermoeden zingt de vogel ’s nachts als de ander vogels hun snavel houden en dan komt de nachtegaal het meest tot uiting. Maar ook overdag in de vroege ochtend of late avond is de nachtegaal van de partij. De zang is krachtig, melodieus en zeer gevarieerd met trillende klanken en fluittonen. Het best te herkennen aan steeds terugkerende fluittonen in crescendo, luu -luu –luu- li- li. (volgens ANWB vogelgids) Om de verborgen vogel in beeld te krijgen valt niet mee. Ik hoop dat u tijdens een windstille avond de vogel in de duinen gaat horen en blijf dan een moment stilstaan om van de mooie zang te genieten.

Tuinfluiter

tuinfluitertuinfluiter (foto Marja de Lange)

Een andere zomergast die ook uit Afrika komt is de tuinfluiter. Ik denk een wat onbekende, onopvallende zangvogel. Zelf heb ik hem nog niet gehoord, maar dat komt binnenkort wel. De zang wordt soms verward met de zang van de zwartkop en dat is begrijpelijk. De zang bestaat uit prachtige lange strofen van snelle vrij lage tonen. De zang wordt wel omschreven als een vlugge merelzang, een soort turbomerel. Terwijl bij de zwartkop de zang helderder en gevarieerder klinkt, tenminste dat vind ik. Het blijft lastig om deze 2 vogels uit elkaar te houden qua zang. Om de schuwe tuinfluiter te horen is dus een uitdaging voor u. Hieronder staat een link om de geluiden van de zwartkop en de tuinfluiter te horen. Zien zult u de tuinfluiter waarschijnlijk niet; de nachtegaal geeft u iets meer kans om tussen de dichte begroeiing te ontdekken. Lukt dit, dan boft u echt!
Voor het uit elkaar houden van de zang zijn allerlei trucjes, maar vaak de natuur in gaan is het beste en nog gezond ook en vogelgeluiden zorgen trouwens ook voor ontspanning. Wat wil je nog meer.
Dit was mijn derde en laatste vogelstukje voor de website. Veel mooie natuurervaringen gewenst.
Dick Zwart

GELUID: zwartkop
GELUID: tuinfluiter
(opnames -Hans op den Dries)