West-Betuwe
Vogels
donderdag21jan2021

Bijna 100 nestkasten in beheer

Binnen de Vogelwerkgroep van IVN West-Betuwe zijn 5 personen in touw om uilenkasten te controleren en schoon te maken om de uilenstand in onze regio te bevorderen. Het gaat maar liefst om 76 steenuilenkasten, 17 kerkuilenkasten, 2 bosuilkasten en 1 kast voor torenvalken.

Het was ruim 10 jaar geleden dat Piet Scholtens in de regio Tiel begon met het plaatsen, controleren en schoonhouden van enkele steenuilenkasten. Bas Gouda en Bert Idsingh sloten zich snel bij hem aan. Vijf jaar geleden haakten Marga Gerards en Rosina Verweij aan. Alle kasten hangen grofweg in het gebied tussen de Waal, de lijn Neerijnen - Geldermalsen - Buren - Zoelen en ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Check op eieren

Het werk van de uilengroep begint in het voorjaar. Als de steenuilen eind april/begin mei aan het broeden zijn, controleert de werkgroep of er eieren in de kasten liggen. De gegevens van aanwezige ouders en de hoeveelheid eieren worden zo goed mogelijk vastgelegd.

Ringen

Een maand later komt de ringer bij de bezette kasten om de jonge pullen te ringen, wegen en meten. Soms is de oudervogel ook aanwezig. Als deze nog geen ring heeft, wordt de oudervogel ook direct geringd. Heeft de uil wel een ring, dan wordt dit genoteerd. De ringer meldt achteraf waar de uil vandaan komt. Vaak zijn de uilen met een ring een paar jaar daarvoor op dezelfde plek als oudervogel geringd.

Alle ringgegevens en het aantal pullen worden geregistreerd. De ringgegevens zijn van belang om onder andere inzicht te krijgen in de populatieontwikkeling van uilen. Bijvoorbeeld: hoe ver vliegen uilen van hun geboorteplek om een eigen territorium te vestigen? Het aantal jongen zegt iets over hoeveel uilen de eierfase overleefd hebben. De lengte van de vleugelpennen is een indicatie voor de leeftijd van de jongen.

Schoonmaken

Als de jongen zijn uitgevlogen worden de kasten voor de derde keer bezocht om schoon te maken. Aan de hand van de inhoud van de kast kun je soms iets zeggen over het succes van uitvliegen. Het komt soms voor dat de werkgroep in de kast resten van een uil vindt die gedood is. Soms ligt er een heel groot ei in een kast. De kans is groot dat deze door een steenmarter is achtergelaten. Gelukkig houden de terreineigenaren de kasten ook goed in de gaten en melden zij het als ze de pullen buiten de kast zien scharrelen. Dan is het broedsel succesvol geweest.

Resultaten

De werkgroep stuurt alle gegevens over de kasten door naar Sovon. Zo kan er over de jaren heen iets gezegd worden over de ontwikkeling van de uilenpopulatie in de regio van IVN West-Betuwe.

Grofweg kun je zeggen dat een derde van het totaal aantal uilenkasten bezet is door uilen. Het overgrote deel is onbewoond. Een deel wordt jaarlijks gebruikt door bijvoorbeeld kauwen, mezen, holenduiven en spreeuwen.

Wil je meer weten over de werkgroep nestkasten? Dan kun je contact opnemen met Marga Gerards of Rosina Verweij via steenuilen.ivn.westbetuwe@gmail.com.

Foto: Steenuil in weegschaal. Rosina Verweij