West-Betuwe
IVN
zaterdag23jan2021

Welke leden uit Tiel e.o. willen meedenken over het beheer van de Kleine Willemswaard?

Ark Natuurontwikkeling en Arnoud Reijnen van Waardevol Tiel willen  een speciale ‘Waardgroep’ oprichten die het toekomstig beheer van de Kleine Willemswaard in Tiel gaat volgen en begeleiden. IVN West-Betuwe is gevraagd of en wie van ons hieraan wil bijdragen. Iets voor jou? Uiteraard ben je ook van harte welkom als je niet in Tiel woont.

De Kleine Willemswaard is eigendom van Rijkswaterstaat. Ark Natuurontwikkeling is bezig deze uiterwaard van de Waal, tussen de haven van Tiel en het Amsterdam-Rijnkanaal, te ontwikkelen tot natuurgebied. Eind 2021 zijn andere partijen aan zet. Er komt een beheerplan Kleine Willemswaard. Rijkswaterstaat zal het praktische beheer dan aan een nieuwe beheerder overdragen. De initiatiefnemers van de Waardgroep vinden het belangrijk dat een groep betrokken mensen zich over de Kleine Willemswaard ontfermt. Bijvoorbeeld mensen die de uiterwaard vaak bezoeken of er vlakbij wonen.

Wat wordt er van de Waardgroep verwacht?

  • De Waardgroep Kleine Willemswaard kan een centrale rol spelen door als een gemeenschappelijk geweten de kwaliteit van het beheer en de ontwikkeling van de uiterwaard te bewaken. De leden vervullen een kritische rol naar de eigenaar Rijkswaterstaat en de uitvoerend beheerder. Ze zijn ‘de ogen en oren’ in het gebied en sporen de verantwoordelijken aan – waar nodig – actie te ondernemen.
  • De Waardgroep zet zich in voor duurzame ontwikkeling van de Kleine Willemswaard als natuur- en extensief recreatiegebied en tegen verdere aantasting van landschappelijke en culturele waarden van het gebied.
  • Het is niet de verantwoordelijkheid van de Waardgroep om het gebied te beheren. Maar uiteraard kunnen leden van de groep als vrijwilliger wel een actieve rol op zich nemen. Bijvoorbeeld voor het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van rondleidingen, overleggen met lokale en andere betrokken partijen, ruimtelijke ontwikkelingen in en om het gebied in de gaten houden en eventueel aanzwengelen als deze bijdragen aan een betere kwaliteit van het gebied.

Mening IVN West-Betuwe

Het lijkt ons, als bestuur van IVN West-Betuwe, heel zinvol en leuk om vanuit IVN een bijdrage te leveren. We denken dan aan een groepje IVN-leden die in en om Tiel wonen. Zij volgen samen, met een natuur(belevings)bril op, hoe het met de Kleine Willemswaard gaat en bedenken wat we als IVN kunnen doen. Denk aan excursies en inventarisaties in samenwerking met onze werkgroepen en bijdragen in de Waardgroep. Eén lid neemt dan zitting in de waardgroep, en weet zich gesteund en gevoed door andere IVN-leden.

Ben je geïnteresseerd of heb je andere ideeën over een bijdrage van IVN? Stuur dan een mail naar voorzitter@ivnwestbetuwe.nl of bel 06 42 80 08 02.

Foto: Bever in de Kleine Willemswaard. Eefke Halma