Moestuinieren
(Moes)tuinen
maandag23jul2018

Groeipijnen van buurtmoestuinen

Bij het onderhouden en ontwikkelen van een buurtmoestuin blijkt het een uitdaging om de organisatorische taken in balans te houden met het tuinieren zelf. Dit was een uitkomst van het onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR), naast dat kennisuitwisseling een belangrijke factor is voor het functioneren van buurtmoestuinen. Een helpdesk kan daarbij een waardevolle ondersteuning zijn.

Opdrachtgevers bij dit onderzoek door de Wetenschapswinkel waren IVN Natuureducatie en NatuurSUPER. Beide organisaties ondersteunden de afgelopen tien jaar veel startende buurtmoestuinen. Buurtmoestuinen en soortgelijke vormen van gezamenlijk kleinschalig tuinieren verbinden zich ook aan maatschappelijke thema’s en verdienen daarom ook serieuze aandacht. De onderzoeksvraag ‘Wat hebben moestuinen nodig om ook op de langere termijn voort te bestaan?’ was daar dan ook op gebaseerd. 

Casestudies naar ontwikkeling van buurtmoestuinen

Binnen het onderzoek is er in 14 casestudies gekeken naar de ontwikkeling van buurtmoestuinen en soortgelijke kleinschalige tuinen na de opstartfase. De behoefte aan ondersteuning is in kaart gebracht evenals hoe de ondersteuning van derden er uit zou kunnen zien. 
De casestudies laten zien dat tuinen vanuit verschillende behoeften starten en na een aantal jaren in verschillende stadia van ontwikkeling en robuustheid verkeren. De mate van robuustheid hangt in belangrijke mate samen met leiderschap, financiën, locatie en tijd. Disfunctioneren van een van deze factoren kan aanleiding zijn voor het beëindigen van een buurtmoestuin. Iets wat voorkomen kan worden als de noodzakelijke kennis beschikbaar is. 

Ondersteunen van kennisuitwisseling

Veel kennis blijkt aanwezig bij (een deel van) de leden of bij leden van andere tuinen. Kennisuitwisseling lijkt dan een voor de hand liggende strategie. Tijd blijkt hierbij echter een remmende factor. Mensen geven voorrang aan hun hobby tuinieren boven het adviseren van anderen. Om dit te ondervangen stellen de onderzoekers een (digitale) helpdesk voor. Kennis over buurtmoestuinen kan zo worden verzameld en gedeeld. Een dergelijk platform vraagt echter wel om een initiator en beheerder. AVVN, de landelijke organisatie voor hobby- en volkstuinders, die ook deel uitmaakte van de begeleidingscommissie, is bereid gevonden deze handschoen op te pakken. 

AVVN denkt aan een steunpunt voor kleinschalig gezamenlijk tuinieren vanuit een eigentijdse netwerkformule. Zo kan kennis vanuit verschillende groene organisaties, kennisinstellingen en deskundigen worden benut. AVVN heeft de ambitie de plannen in de komende periode nader uit te werken.

Bron: WUR