Noord-Holland

Variatie in de Natuur

IVN Amstelveen organiseert  i.s.m. de gemeente Amstelveen drie lezingen met aandacht voor biodiversiteit, ofwel  “variatie in de natuur”.

Vanavond is de eerste lezing.

De regio Amstelveen/Aalsmeer kent een aantal bijzondere dieren. Eén daarvan is de Rugstreeppad, een amfibie die in ons land nog relatief veel voorkomt, maar Europees gezien een zeldzaamheid is.

Natuurkoffer

20 april gaat de werkgroep 'Natuurkoffer' weer naar het verpleeghuis voor de lente bijeenkomst.

Dit is een besloten bijeenkomst, alleen bedoeld voor bewoners van het verpleeghuis

Plantenwerkgroep

Vandaag maakt de plantenwerkgroep een uitstapje naar het Thijssepark.

Ariën Slagt heeft hier jarenlang gewerkt en leidt ons door 'zijn' park met de beroemde heemvegetatie.

Nadere informatie over vertrektijd volgt nog.

Zandkuil

Zondag 29 maart komt Ben Brugge met de vrijwilligers van de werkgroep Kwadijkervlot in de Zandkuil maaien, plaggen, harken, enz
Dit alles om ruimte te geven aan de vele, soms zeldzame, insecten die hier te vinden zijn.

Ze zouden het heel fijn vinden hierbij hulp te krijgen van Texelse (en andere)vrijwilligers.

We werken van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor materiaal wordt gezorgd.

Sluit je aan bij de Groene academie!

20 februari 2015

In maart gaat de Groene Academie online. Deze website wordt het centrale loket waar opleidingsactiviteiten in natuur en landschap in de provincie Noord-Holland samen komen. De samenwerkende natuurorganisaties nodigen alle aanbieders van groene cursussen en opleidingen uit hun aanbod en docenten via de website degroeneacademie.nl aan te bieden. Er zijn geen kosten verbonden aan vermelding op de website.

 

Verkiezingsdebat over jouw Noord-Hollandse natuur

20 februari 2015

Op 18 maart vinden de Provinciale Verkiezingen plaats. Hoe denken de politieke partijen over natuur en recreatie in Noord-Holland? Kom op 4 maart om 19.30 uur naar het Verkiezingsdebat Natuur en Recreatie om daar alles over te horen!

Lees meer en meld je aan

Insectenwerkgroep

Een middagje determineren van de in 1985 door Martien Baars gevangen loopkevers uit de Noorderkooi.

Dit om er weer in te komen en de kevers die we straks vangen alvast te leren herkennen. Determineren bij Ria (of Klimophuisje)

Insectenwerkgroep

Gerrit Visch neemt de leden van de insectenwerkgroep vandaag mee naar de Noorderkooi.
Hier vindt dit jaar het loopkeveronderzoek plaats.
Deze excursie is vast een eerste verkenning van dit gebied.

Loopkeveronderzoek

ONDER VOORBEHOUD

In 2015 doet de insectenwerkgroep haar loopkeveronderzoek in de Noorderkooi, een oude verruigde eendenkooi van Staatsbosbeheer.

De 5 vangpotten zijn in één lijn uitgezet.

Eventueel alles nog een keer uitzoeken en alles opruimen.

Loopkeveronderzoek

In 2015 doet de insectenwerkgroep haar loopkeveronderzoek in de Noorderkooi, een oude verruigde eendenkooi van Staatsbosbeheer.

De 5 vangpotten zijn in één lijn uitgezet.

Zo hebben we ook nog tijd over om naar andere insecten te kijken.

Bij tegenvallende vangst, wordt vandaag alles opgeruimd.

Pagina's

Abonneren op Noord-Holland