Noord-Holland
Natuur in de Buurt
woensdag03mrt2021

Basisschool De Vlinder in Heemskerk krijgt een Tiny Forest

Het schoolplein van basisschool De Vlinder krijgt een Tiny Forest. Dit is onderdeel van het vergroenen van het schoolplein. Op 4 maart rond 9 uur s’ ochtends planten wethouder Krijn Rijke en Marjan Plazier, lid Algemene directie Tabijn samen met de leerlingen van de groepen 5 en 6 de eerste boompjes. Ook onthullen zij het informatiebord dat bij het Tiny Forest komt te staan. De rest van de dag planten de kinderen van de school in groepjes en onder begeleiding van medewerkers van IVN Natuureducatie (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) de overige ca. 600 bomen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos(je)

Dit bos(je) is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren hier over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bosjes stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. Ze dragen bij aan waterberging, verbeteren de hittestress en luchtkwaliteit (opname CO2 en productie O2) én dragen bij aan minder stress voor mensen in de buurt en daarmee aan de gezondheid. Het Tiny Forest op het schoolplein van De Vlinder wordt ongeveer 200m2 groot. Er komen verschillende bomen in te staan, waaronder Essen, Eiken, Elzen, Populieren en Lindes.

Alle schoolpleinen moeten groen worden

In het door de raad vastgestelde Groenbeleidsplan 2019 hebben we het ontwikkelen van Tiny Forests opgenomen. Ook het vergroenen van schoolpleinen is een wens van de raad. In februari 2018 heeft de raad een motie aangenomen die het vergroenen van schoolpleinen van basisscholen moet stimuleren. Uitgangspunt is dat alle schoolpleinen op termijn groen zijn. Het streven is dat de gemeente Heemskerk elk jaar 1 school helpt met het omvormen naar een groen schoolplein.